Probenplan 2023

Probenstart  Freitag 24.02.

                     Freitag 03.03.

                         Mittwoch 08.03.

                    Freitag 17.03.

                                                                                                                               Freitag 24.03.

                                                                                                                               Freitag 31.03.

                                                                                                                    Osterferien 3. -24.04.2023

 

 

3